Biến Mua Sắm thành Trải Nghiệm Thú Vị với chiến dịch “Thả Vận May, Triệu Quà Hay” của 7 Eleven Việt Nam

Gamification trong ngành bán lẻ đòi hỏi sử dụng các yếu tố, cơ chế và thiết kế “game” trong một môi trường “không game” nhằm thu hút khách hàng và tạo ra trải nghiệm mua sắm thú vị. TriPlayZ đã kết hợp các yếu tố thú vị, cạnh tranh, phần thưởng và thử thách vào môi trường bán lẻ.

Read more
Liên hệ với chúng tôi

Hợp tác với Chúng tôi
CNTT Toàn diện

Chúng tôi sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi và cùng bạn quyết định dịch vụ phù hợp.

Chúng tôi tự hào luôn:
Quy trình
1

Chúng tôi hẹn lịch một cuộc họp dựa trên lịch trình của bạn

2

Chúng tôi tư vấn và giúp bạn khai phá vấn đề

3

Chúng tôi chuẩn bị một bản tóm tắt dự án

Lên lịch tư vấn miễn phí